An der Flensburger Förde, 2004

   
 An der Flensburger Förde, 2004 Karte